Alle indlæg af Søren

Naturbog

Der er nu opstillet yderligere en stander med Skovagervej Naturbog. Den står ved den solide egetræsbænk på stien i området ved Tyrebækken.

Se nærmere her

De første nysgerrige har allerede været der:

Emilie og Signe studerer den nye Naturbog

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 4. juli 2020 kl 15 på festpladsen.

Grundet COVID 19 afholdes generalforsamlingen i det fri, det vil sige ingen telt i år.

Vi overholder myndighedernes generelle retningslinier. Og derfor må den vanlige fest om aftenen desværre aflyses.

Medbring stol

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab ved kasseren (bilag vedlagt)
 5. Indkomne forslag
  1. Fremlægning af bestyrelses forslag til næste års budget
  2. Fastlæggelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent
  3. Valg til bestyrelsen, valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Kasserer Benthe Padkjær, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Anders Nørgaard, modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem Erling Ravn, modtager genvalg Jan A.Pedersen, udtrådt grundet salg af sommerhus, indtrådt suppleant Rasmus Rasmussen (nr 4)
  4. Valg af suppleant til bestyrelsen
  5. Valg af revisorer

   11.Valg af revisorsuppleant

   1. Evt

   Naturhåndbog

   Vi er så heldige her på Skovagervej, at der er mange frivillige, som på forskellig vis bidrager til udvikling og sammenhold i området.

   Netop i dag er der blevet opsat en mappe med billeder og forklaringer om de dyr og fugle, som kan ses i området. Standeren er opsat ved aviskassen. Det er hensigten, at der skal opsættes endnu en stander med en Naturmappe et andet sted.

   Det er også hensigten, at materialet efterhånden skal udbygges med informationer om træer, planter og insekter.

   Her ses Kurt Fisker #34 med den første stander. De andre initiativtagere og hjælpere er: Rasmus #5, Jan # 54 og Benthe #22.

   Generalforsamling 2019

   Kære grundejere,
   I henhold til vedtægterne inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Skibelund Grundejerforening lørdag den 29. juni 2019 kl. 15.00 på festpladsen. Indkaldelse er tidligere udsendt jf. Foreningens hjemmeside.

   DAGSORDEN:
   1. Valg af dirigent
   2. Valg af stemmetællere
   3. Bestyrelsens beretning ved formanden
   4. Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren – bilag vedlagt
   5. Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget – se årsregnskab
   6. Indkomne forslag
   (a) Forslag om fjernelse af skilt med hesteforbud (Jan A. Pedersen nr. 39)
   7. Fastlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
   8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
   Kirsten Harbøll, bestyrelsesmedlem – modtager ikke genvalg
   Erling Ravn, bestyrelsesmedlem – modtager genvalg
   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
   Valg af to revisorer:
   Villy Sørensen – modtager ikke genvalg
   Hugo Larsen – modtager genvalg
   Valg af 1 revisorsuppleant

   9. Eventuelt
   – Appel til grundejere om at trække skraldespandene væk fra rabatten, når de ikke er i brug.
   – Bilag fra Arne Rohde

   Grundejerfest 29.06.2019
   Efter generalforsamlingen afholdes fest kl. 18.30. Menuen består af grillmad med blandet salat og krydderkartofler. Festen er gratis for grundejere (2 gratis deltagere/parcel). Gæster er velkomne mod betaling voksne 100 kr./børn 50 kr. Betaling afregnes med Bestyrelsen.
   HUSK at medbringe eget service (tallerken, bestik, glas, kopper) samt drikkevarer/kaffe/the/ kage.
   Vi ser frem til stor deltagelse.
   Tilmelding til sommerfesten:
   Senest fredag 21. juni på listen i udhængsskabet eller til Benthe Padkjær, Skovagervej 22 på tlf. 3013 5482 eller mail: locomail@gmail.com
   Venlig hilsen
   Bestyrelsen
   Grundejerforeningen Skibelund Bjerringbro

   Sankt Hans bål

   Sankt Hans bål lørdag den 22. juni 2019 kl. 20 på festpladsen.

   Kære alle,
   I er hermed inviteret til Sankt Hans bål på festpladsen lørdag den 22. juni 2019.
   Vi sørger for bål, heks, grill, pølser og snobrødsdej – og snobrødspinde – og lidt drikkevarer. Og vi har selvfølgelig et par sange med.
   Overvej eventuelt at medbringe stol eller tæppe til at sidde på!
   Vi håber på stor opbakning til dette arrangement.
   Alle er velkomne.
   Mange hilsner og på gensyn
   Arne, Edel, Karen og Mariann

   Nyt fra Aktivitetsgruppen

   Kære alle i Skibelund Grundejerforening.
   Aktivitetsgruppen har 2 arrangementer her i foråret, som vi håber på jeres tilslutning til:
   FUGLETUR DEN 14. APRIL 2019 KL. 8.00.
   Hvis du gerne vil lære mere om områdets mange fugle, så er der nu mulighed for det i foråret 2019.
   Aktivitetsgruppen har arrangeret en fugletur søndag den 14. april 2019 kl. 8.00 om morgenen.
   Mødested: Festpladsen, hvor vi starter med en morgenbitter.
   Ornitolog Andreas Winding fra Dansk Ornitologisk Forening vil derefter tage os rundt i området og
   fortælle om de fugle, vi ser og hører.
   Turen varer ca. 1½ time incl. kaffepause. Det er ikke en lang gåtur, så de fleste kan være med.
   Turen slutter på festpladsen, hvor vi drikker en kop kaffe, for dem der har lyst til det.
   Aktivitetsgruppen sørger for morgenbitter og kaffe.
   Husk kikkert!

   VANDRETUR LANGS MED BÆKKEN OG UD TIL SKIBELUNDVEJ FREDAG DEN 17. MAJ 2019 KL. 16.
   Hvis du har lyst til at bevæge dig rundt i området og også har lyst til at være sammen med andre, så
   er der mulighed for en fælles vandretur fredag den 17. maj 2019 kl. 16.
   Vi mødes på hjørnet ved nummer 23, hvorefter vi vandrer ned langs med bækken og videre ud i det
   åbne område ned til Skibelundvej. Vi går tilbage ad en af stierne og ender på festpladsen.
   Husk gummistøvler!
   Vi håber at se mange af jer.
   Mange hilsner fra: Arne, Edel, Karen