Alle indlæg af Søren

Grundejerfest

Grundejerfest den 25. juni 2022 kl 18.30

Efter generalforsamlingen afholdes der fest kl 18.30

Alle grundejere (2 personer pr parcel) er velkommen og det er gratis.

Menu: Grill med tilbehør. Jonathan (nr. 31)

HUSK: medbring eget service (tallerken, bestik, glas, kopper) samt drikkevarer/kaffe/the/kage mm

Vi ser frem til stor deltagelse og glæder os til at se jer alle.

Tilmelding til festen: senest d 12/6 af hensyn til maden til Benthe (nr 22) mobil: 30135482

eller skriv jer på listen i udhængsskabet.

Mange hilsner bestyrelsen.

Indkaldelse Generalforsamling

Indkaldelse generalforsamling

Lørdag den 25. juni 2022 kl. 15:00

på fællespladsen

Kære grundejere

I henhold til vedtægterne inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Skibelund Grundejerforening.

Alle grundejere er meget velkommen til at deltage, der kræves ingen tilmelding.

Der serveres en øl/vand under generalforsamlingen.

Vi håber meget, at der er nogle, som kunne have lyst til at indgå i bestyrelsen.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning

4) Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren – bilag vedlagt

5) Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget

6) Fastlæggelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent

7) Indkomne forslag (Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag)

8) Valg til bestyrelsen, valg af kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

 • Benthe Padkjær (nr 22), Kasserer- modtager ikke genvalg
 • Erling Ravn (nr 68), Bestyrelsesmedlem- modtager ikke genvalg
 • Ivan Andersen (nr 17), Bestyrelsesmedlem- modtager ikke genvalg

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

 • Jesper Nielsen (nr 74) er overgået til bestyrelsen, da Pernille (tidligere nr 31) er fraflyttet området

10) Valg af revisorer
Hugo Larsen (nr 33) modtager genvalg
Gitte Nørgaard (nr 12) modtager genvalg

11) Valg af revisor suppleant
Preben Bøje (nr 72) modtager genvalg

12) evt.

Bestyrelsen ønsker at få nedsat en gruppe af grundejere med interesse for, og viden om, den fortsatte vedligeholdelse af området omkring Tyrebækken. Gruppen skal sikre at vi får en helhedsløsning til forskønnelse af området, og planlægge samt indkalde til arbejdsdage som måske afsluttes med øl, pølser og hygge.

Skovagervej på Facebook

Skovagervej er kommet på Facebook.

Vi har i bestyrelsen oprettet en facebookgruppe for Skovagervej. I gruppen kan vi dele uformel viden og hjælpe hinanden. Så står du og mangler salt til dit morgenæg, vil du dele dit gode svampested eller har du bare lyst til at hilse på dine naboer, så meld dig ind i gruppen.Gå ind på Facebook, søg på Skovagervej, Bjerringbro og anmod om medlemskab. https://www.facebook.com/groups/584028662603879

Naturbog

Der er nu opstillet yderligere en stander med Skovagervej Naturbog. Den står ved den solide egetræsbænk på stien i området ved Tyrebækken.

Se nærmere her

De første nysgerrige har allerede været der:

Emilie og Signe studerer den nye Naturbog

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 4. juli 2020 kl 15 på festpladsen.

Grundet COVID 19 afholdes generalforsamlingen i det fri, det vil sige ingen telt i år.

Vi overholder myndighedernes generelle retningslinier. Og derfor må den vanlige fest om aftenen desværre aflyses.

Medbring stol

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab ved kasseren (bilag vedlagt)
 5. Indkomne forslag
  1. Fremlægning af bestyrelses forslag til næste års budget
  2. Fastlæggelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent
  3. Valg til bestyrelsen, valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Kasserer Benthe Padkjær, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Anders Nørgaard, modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem Erling Ravn, modtager genvalg Jan A.Pedersen, udtrådt grundet salg af sommerhus, indtrådt suppleant Rasmus Rasmussen (nr 4)
  4. Valg af suppleant til bestyrelsen
  5. Valg af revisorer

   11.Valg af revisorsuppleant

   1. Evt

   Naturhåndbog

   Vi er så heldige her på Skovagervej, at der er mange frivillige, som på forskellig vis bidrager til udvikling og sammenhold i området.

   Netop i dag er der blevet opsat en mappe med billeder og forklaringer om de dyr og fugle, som kan ses i området. Standeren er opsat ved aviskassen. Det er hensigten, at der skal opsættes endnu en stander med en Naturmappe et andet sted.

   Det er også hensigten, at materialet efterhånden skal udbygges med informationer om træer, planter og insekter.

   Her ses Kurt Fisker #34 med den første stander. De andre initiativtagere og hjælpere er: Rasmus #5, Jan # 54 og Benthe #22.