Generalforsamling 2019

Kære grundejere,
I henhold til vedtægterne inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Skibelund Grundejerforening lørdag den 29. juni 2019 kl. 15.00 på festpladsen. Indkaldelse er tidligere udsendt jf. Foreningens hjemmeside.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren – bilag vedlagt
5. Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget – se årsregnskab
6. Indkomne forslag
(a) Forslag om fjernelse af skilt med hesteforbud (Jan A. Pedersen nr. 39)
7. Fastlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
Kirsten Harbøll, bestyrelsesmedlem – modtager ikke genvalg
Erling Ravn, bestyrelsesmedlem – modtager genvalg
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Valg af to revisorer:
Villy Sørensen – modtager ikke genvalg
Hugo Larsen – modtager genvalg
Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt
– Appel til grundejere om at trække skraldespandene væk fra rabatten, når de ikke er i brug.
– Bilag fra Arne Rohde

Grundejerfest 29.06.2019
Efter generalforsamlingen afholdes fest kl. 18.30. Menuen består af grillmad med blandet salat og krydderkartofler. Festen er gratis for grundejere (2 gratis deltagere/parcel). Gæster er velkomne mod betaling voksne 100 kr./børn 50 kr. Betaling afregnes med Bestyrelsen.
HUSK at medbringe eget service (tallerken, bestik, glas, kopper) samt drikkevarer/kaffe/the/ kage.
Vi ser frem til stor deltagelse.
Tilmelding til sommerfesten:
Senest fredag 21. juni på listen i udhængsskabet eller til Benthe Padkjær, Skovagervej 22 på tlf. 3013 5482 eller mail: locomail@gmail.com
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Skibelund Bjerringbro

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *