Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 4. juli 2020 kl 15 på festpladsen.

Grundet COVID 19 afholdes generalforsamlingen i det fri, det vil sige ingen telt i år.

Vi overholder myndighedernes generelle retningslinier. Og derfor må den vanlige fest om aftenen desværre aflyses.

Medbring stol

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab ved kasseren (bilag vedlagt)
 5. Indkomne forslag
  1. Fremlægning af bestyrelses forslag til næste års budget
  2. Fastlæggelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent
  3. Valg til bestyrelsen, valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Kasserer Benthe Padkjær, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Anders Nørgaard, modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem Erling Ravn, modtager genvalg Jan A.Pedersen, udtrådt grundet salg af sommerhus, indtrådt suppleant Rasmus Rasmussen (nr 4)
  4. Valg af suppleant til bestyrelsen
  5. Valg af revisorer

   11.Valg af revisorsuppleant

   1. Evt

   Skriv et svar

   Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *