Indkaldelse Generalforsamling

Indkaldelse generalforsamling

Lørdag den 25. juni 2022 kl. 15:00

på fællespladsen

Kære grundejere

I henhold til vedtægterne inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Skibelund Grundejerforening.

Alle grundejere er meget velkommen til at deltage, der kræves ingen tilmelding.

Der serveres en øl/vand under generalforsamlingen.

Vi håber meget, at der er nogle, som kunne have lyst til at indgå i bestyrelsen.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Bestyrelsens beretning

4) Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren – bilag vedlagt

5) Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget

6) Fastlæggelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent

7) Indkomne forslag (Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag)

8) Valg til bestyrelsen, valg af kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

  • Benthe Padkjær (nr 22), Kasserer- modtager ikke genvalg
  • Erling Ravn (nr 68), Bestyrelsesmedlem- modtager ikke genvalg
  • Ivan Andersen (nr 17), Bestyrelsesmedlem- modtager ikke genvalg

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

  • Jesper Nielsen (nr 74) er overgået til bestyrelsen, da Pernille (tidligere nr 31) er fraflyttet området

10) Valg af revisorer
Hugo Larsen (nr 33) modtager genvalg
Gitte Nørgaard (nr 12) modtager genvalg

11) Valg af revisor suppleant
Preben Bøje (nr 72) modtager genvalg

12) evt.

Bestyrelsen ønsker at få nedsat en gruppe af grundejere med interesse for, og viden om, den fortsatte vedligeholdelse af området omkring Tyrebækken. Gruppen skal sikre at vi får en helhedsløsning til forskønnelse af området, og planlægge samt indkalde til arbejdsdage som måske afsluttes med øl, pølser og hygge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.