Projekt Tyrebækken

Det blev vedtaget på generalforsamlingen i juni 2015, at Kurt Fiskers forslag om at rydde op i fællesområdet langs Tyrebækken samt nyplante blivende træer og buske skulle gennemføres. Det er et projekt, der formentlig strækker sig over 3 år. Her vises billeder af første fase, som omfatter den yderste del af området, nærmest Skibelundvej.

Der er fældet og ryddet op i en masse selvsåede og udgåede træer og buske. I stedet er der plantet ca. 200 bøg, 50 lind, 25 nøddetræer, 50 surbær samt 25 skovæbler. Beplantningsplanen kan se ses her.

Nedenfor er der billeder fra efteråret 2015.

Orienteringstur 1
Kurt Fisker, Steffen Thougaard, Leif Bloss Carstensen og Søren Padkjær gennemgår området for at forberede forslag til projektet.
26 vare (r) « 1 af 26 »

Grundejerforeningens hjemmeside