Sidebemærkninger

Skt. Hans bål lørdag den 23. juni kl. 20.00

Vi er nogle grundejere, der kunne tænke os at genoptage en gammel tradition med Sankt Hans bål på festpladsen.

I den anledning ser vi gerne stor opbakning til dette arrangement.

Vi sørger for bål, heks og hyl, grill og snobrødsdej – og snobrødspinde. Og vi har selvfølgelig et par sange med.

Du skal selv medbringe pølser og drikkevarer.

Alle er velkomne.

Mange hilsner og på gensyn

Karen, Edel og Mariann

Ny renovationsordning

Der er i dag udsendt følgende mail til alle grundejere, som er registreret med en mailadresse:

Kære grundejere,

I forbindelse med spørgsmål til den nye renovationsordning i Viborg Kommune har jeg talt med Revas, Anita Thorup Hansen, direkte tel. 8725 5529. Anita er fra Bjerringbro og kender området.
Hun oplyser, at for lodsejere, som bor på stikveje, skal de nye beholdere opstilles ved skel. Det vil sige, at de ikke nødvendigvis skal stilles op til stamvejen. Det er naturligvis en forudsætning, at stikvejen har den nødvendige bredde, farbarhed og frihøjde (se bestyrelsens meddelelse af 3. oktober 2017: http://skovagervej.dk/wp-content/uploads/2017/10/Vej2.pdf.
Vær opmærksom på, at nogle “stikveje” – bl.a. til nr. 9, 64 og 80 – er private indkørsler, hvor affald skal stilles op til stamvejen – medmindre der er god adgang til grunden og man kontakter Revas for at høre om muligheden for en særlig aftale.
Alle generelle oplysninger kan ses her: http://www.revas.dk/affaldsbeholder/
Ved konkrete spørgsmål er man velkommen til at ringe til Anita, som i samarbejde med vor rare renovationsmand, Jan, vil være behjælpelig med at finde en løsning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beskæring langs vejen

Bestyrelsen har i dag udsendt følgende information:

Der er efterhånden en del trafik med store biler på vejen, bl.a. er slamsugerens tankvogn betydelig større end tidligere.

Vi har fra flere sider fået henvendelser om, at der er beplantning langs vejen, som generer trafikken. Det gælder både træer, der hænger ud over vejen, og beplantning der hindrer oversigt ved udkørsel fra stikvejene.

I samarbejde med Viborg Kommunes tekniske afdeling har vi derfor udarbejdet vedhæftede tegning, og I bedes kontrollere, om der er behov for beskæring ved jeres parcel.

Der kan desuden være særlige krav hvor udsyn eller andet kræver det, og i sådanne tilfælde bliver den enkelte grundejer kontaktet direkte.

Tegningen findes under praktiske oplysninger og er desuden opsat i udhængsskabet.

Hunde

Man er naturligvis velkommen til at gå tur med sin hund i området, men husk at hunden altid skal være i snor.  Det skyldes dels almindelig høflighed, så hunde ikke løber rundt i andre folks haver, men også at der i området er et rigt dyreliv, som vi gerne vil bevare.