Sidebemærkninger

Generalforsamling 2019

Kære grundejere,
I henhold til vedtægterne inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Skibelund Grundejerforening lørdag den 29. juni 2019 kl. 15.00 på festpladsen. Indkaldelse er tidligere udsendt jf. Foreningens hjemmeside.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren – bilag vedlagt
5. Fremlægning af bestyrelsens forslag til næste års budget – se årsregnskab
6. Indkomne forslag
(a) Forslag om fjernelse af skilt med hesteforbud (Jan A. Pedersen nr. 39)
7. Fastlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent
8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
Kirsten Harbøll, bestyrelsesmedlem – modtager ikke genvalg
Erling Ravn, bestyrelsesmedlem – modtager genvalg
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Valg af to revisorer:
Villy Sørensen – modtager ikke genvalg
Hugo Larsen – modtager genvalg
Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt
– Appel til grundejere om at trække skraldespandene væk fra rabatten, når de ikke er i brug.
– Bilag fra Arne Rohde

Grundejerfest 29.06.2019
Efter generalforsamlingen afholdes fest kl. 18.30. Menuen består af grillmad med blandet salat og krydderkartofler. Festen er gratis for grundejere (2 gratis deltagere/parcel). Gæster er velkomne mod betaling voksne 100 kr./børn 50 kr. Betaling afregnes med Bestyrelsen.
HUSK at medbringe eget service (tallerken, bestik, glas, kopper) samt drikkevarer/kaffe/the/ kage.
Vi ser frem til stor deltagelse.
Tilmelding til sommerfesten:
Senest fredag 21. juni på listen i udhængsskabet eller til Benthe Padkjær, Skovagervej 22 på tlf. 3013 5482 eller mail: locomail@gmail.com
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Skibelund Bjerringbro

Sankt Hans bål

Sankt Hans bål lørdag den 22. juni 2019 kl. 20 på festpladsen.

Kære alle,
I er hermed inviteret til Sankt Hans bål på festpladsen lørdag den 22. juni 2019.
Vi sørger for bål, heks, grill, pølser og snobrødsdej – og snobrødspinde – og lidt drikkevarer. Og vi har selvfølgelig et par sange med.
Overvej eventuelt at medbringe stol eller tæppe til at sidde på!
Vi håber på stor opbakning til dette arrangement.
Alle er velkomne.
Mange hilsner og på gensyn
Arne, Edel, Karen og Mariann

Nyt fra Aktivitetsgruppen

Kære alle i Skibelund Grundejerforening.
Aktivitetsgruppen har 2 arrangementer her i foråret, som vi håber på jeres tilslutning til:
FUGLETUR DEN 14. APRIL 2019 KL. 8.00.
Hvis du gerne vil lære mere om områdets mange fugle, så er der nu mulighed for det i foråret 2019.
Aktivitetsgruppen har arrangeret en fugletur søndag den 14. april 2019 kl. 8.00 om morgenen.
Mødested: Festpladsen, hvor vi starter med en morgenbitter.
Ornitolog Andreas Winding fra Dansk Ornitologisk Forening vil derefter tage os rundt i området og
fortælle om de fugle, vi ser og hører.
Turen varer ca. 1½ time incl. kaffepause. Det er ikke en lang gåtur, så de fleste kan være med.
Turen slutter på festpladsen, hvor vi drikker en kop kaffe, for dem der har lyst til det.
Aktivitetsgruppen sørger for morgenbitter og kaffe.
Husk kikkert!

VANDRETUR LANGS MED BÆKKEN OG UD TIL SKIBELUNDVEJ FREDAG DEN 17. MAJ 2019 KL. 16.
Hvis du har lyst til at bevæge dig rundt i området og også har lyst til at være sammen med andre, så
er der mulighed for en fælles vandretur fredag den 17. maj 2019 kl. 16.
Vi mødes på hjørnet ved nummer 23, hvorefter vi vandrer ned langs med bækken og videre ud i det
åbne område ned til Skibelundvej. Vi går tilbage ad en af stierne og ender på festpladsen.
Husk gummistøvler!
Vi håber at se mange af jer.
Mange hilsner fra: Arne, Edel, Karen

NABOHJÆLP

Vi er allerede 4 husstande, som er tilmeldt Nabohjælp. Det betyder, at vi automatisk kan orientere hinanden om mistænkelige personer og adfærd i området og holde øje med hinandens boliger.

Man kan også give hinanden besked, hvis der f.eks. kommer håndværkere eller andet. Desuden får man klistermærker til at sætte på postkasse, dør ol.

Overvej om DU er interesseret i at deltage i denne ordning. Se mere på https://xn--nabohjlp-o0a.dk/ eller kontakt Benthe Padkjær i #22.

Nyt fra Aktivitetsudvalget

Kære alle

Aktivitetsudvalget inviterer til en rundtur i vores dejlige område søndag den 21. oktober 2018.

Vi mødes på festpladsen kl. 10.00, hvor Karen vil starte med at fortælle på baggrund af sin mangeårige viden om området.

Karen vil derefter følge os rundt i området og fortælle endnu mere om, hvad der er af historier om de forskellige dele af området.

Undervejs supplerer Arne lidt omkring bevoksninger træarter m.v. Turen tager ca. 2 timer og slutter igen på festpladsen, hvor vi under afrunding serverer en øl eller vand.

NB: På noget terræn er støvler velegnede.

Vi håber at rigtig mange af jer har lyst til at bakke op om dette arrangement ved at dukke op på festpladsen den 21.oktober kl. 10.00.

Mange hilsner fra aktivitetsudvalget

Arne, Edel, Karen og Mariann

Vejarbejde

I disse dage bliver bakken renoveret – vejen er blevet bredere og der er gravet render til regnvand. På bakken bliver der lagt flere lag vejmateriale, som bliver tromlet fast. Tak til Anders, nr 12, der lægger maskiner til, Knud, nr. 14 og Kurt, nr. 34 for frivilligt arbejde.